http://schildjerproat.nl

Schildjer Proat bestaat 25 jaar!

Lees het krantenartikel in het Dagblad van het Noorden, geschreven door Willem Molema (foto: Ida Mulder)
(klik op plaatje voor een beeldvullend verhaal):

dagblad       schildjerproat

De redactie heeft het volgende persbericht uit laten gaan:

Persbericht

Overschild, 29 januari 2007

Dorpskrant van Overschild bestaat 25 jaar!

Presentatie eerste exemplaar 'Jubileumuitgave Schildjer Proat' vereniging voor Dorpsbelangen

De dorpskrant van Overschild, de Schildjer Proat, bestaat 25 jaar.
De redactie heeft n.a.v. hiervan een ingebonden jubileumuitgave gemaakt. Om bekendheid te krijgen voor deze speciale uitgave van de Schildjer Proat en om er een feestelijk tintje aan te geven wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de vereniging voor Dorpsbelangen Overschild. De overhandiging vindt plaats op donderdag 1 februari a.s. in Dorpshuis de Pompel in Overschild, Meerweg 16, om 19.00 uur.

Samen samengesteld
In dit jubileumnummer nemen we de lezer mee terug in de tijd. We blikken niet alleen terug op de geschiedenis van de Schildjer Proat, maar ook op de geschiedenis van Overschild. Het jubileumnummer is samengesteld door de redactie samen met enthousiaste (oud)dorpsbewoners, de verenigingen, de stichtingen, adverteerders, oud-redactieleden, oud-ondernemers en trouwe inzenders.

Wat staat er in?
In de krant staan verhalen van en over de middenstanders, kerken, scholen en verenigingen die Overschild ooit, en in sommige gevallen nog steeds, rijk is. Verder komen een aantal oud-inwoners aan het woord en bevat de krant een verzameling van oude en nieuwe kopij van haar trouwe inzenders. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die aan bod komen in deze Schildjer Proat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met redactielid Ellen de Vries, Meerweg 6, 9625 PJ Overschild, 0596-566321 of [jubileum - aopesteertje - schildjerproat.nl]
Nabestellen kan tegen kostprijs 8,-


Bekijk hier twee pagina's uit dit mooie boekwerk (als .pdf, dus Adobe Acrobat Reader is nodig!)

dagblad       schildjerproat

Op een volgende pagina nog meer van Overschild op het internet!